Nevíte si rady?

+420 775 750 063

Nevíte si rady?

+420 775 750 063

Reklamní předměty a DPH 9.5.2016

Velmi často se při práci s klienty setkáváme s otázkou, jsou-li náklady vydané na pořízení reklamních předmětů daňově uznatelné či nikoliv. Zde se vám pokusíme problematiku daní osvětlit.


Reklamní předměty a daně z příjmů

Za reklamní a propagační předmět považuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, takovou položku, která splňuje tyto podmínky:

  • je označena jménem nebo ochrannou známkou společnosti nebo názvem propagovaného zboží či služby
  • její hodnota nepřesahuje 500 Kč bez DPH (u plátců) nebo 500 Kč vč. DPH (u neplátců)
  • není předmětem spotřební daně, kromě tichého vína

Pokud vámi nakoupený reklamní předmět tyto podmínky splňuje, jsou náklady na jeho pořízení daňově uznatelný náklad, resp. výdaj. A z druhé strany, pokud takový předmět přijmete, nemusíte z něj odvádět daň z příjmů.

V případě, že se tedy rozhodnete investovat finanční prostředky do pořízení, nejenže tím posílíte vzájemný vztah s klienty, ale zároveň optimalizujete své náklady. Důležité je nezapomenout, že dárek musí být vždy opatřen reklamním potiskem. Více o metodách brandingu se dozvíte zde, nebo nás můžete kontaktovat.


Reklamní předměty a DPH

Zákon č. 234/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, nehovoří o reklamních či propagačních předmětech, nýbrž o dárcích. Podle tohoto zákona tak nemusíme odvádět DPH, pokud je:

  • dárek poskytován v rámci ekonomické činnosti
  • jeho cena nepřekročí 500 Kč bez DPH
  • obchodní vzorek poskytnutý bezplatně

Je tedy zřejmé, že u většiny reklamních předmětů DPH není problém. Pokud se navíc jedná o předmět s potiskem, jde o daňově uznatelný náklad. Do ceny 500 Kč bez DPH za kus spadá většina dárků, takže se společnosti mohou propagovat za velmi výhodných podmínek.

Vyberte si svůj ideální reklamní předmět ze široké nabídky PROPAQ